NE spalionici smeća u Krču

Mještani Radničkog naselja Krč su potpisali peticiju protiv gradnja Eko reci parka u Kutini. “Cijeli život živimo sa zagađenima iz Petrokemije. Nama, našoj djeci i unucima ne treba još i spalionica smeća.” poručili su mještani Krča.
Eko reci park gradio bi se u neposrednoj blizini naselja Krč. U okvru projekta planirana je gradnja kogeneracijskog postrojenja u kojem bi se proizvodila toplinska i električna energija spaljivanjem plastike, otpada i mulja. Kapacitet ove spalionice je 205 tisuća tona godišnje, odnosno svakog sata bi u toj spalinici bilo spaljeno 25 tona otpada.
Mještani Krča ističu kako o projektu nemaju dovoljno informacija, ali je sigurno da će spalionica imati velikog utjecaja na zagađenje zraka. Peticiju u Krču protiv gradnej Eko reci parka potpisalo je 77 stanovnika Krča. „Pozivamo sve građane Kutine, Kutinčane da nam se pridruže i ptopišu peticiju protiv spalionice otpada u Krču, jer ovdje se radi o pitanju cijelog grada Kutine, naše djece i unuka.“, poručili su mještani Radničkog naselja Krč.