Troškovi održavanja lokalnih izbora na području Grada Kutine

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je
KONAČNO IZVJEŠĆE 0 VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2021.
I 0 NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJATroškovi provedbe lokalnih izbora održanih 16.5.2021. (I. krug glasovanja) i 30.5.2021. (II. krug glasovanja ) iznose ukupno 632.622,22 kn, kako slijedi po stavkama:

• naknada za rad 39 biračkih odbora u iznosu od 432.181,20 kn bruto, od čega je Sisaćko- moslavačka županija refundirala 108.055,74 kn bruto
• naknada članovima stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutine u iznosu od 44.329,92 kn bruto
• naknada članovima proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutine u iznosu od 22.164,96 kn bruto
• naknada članu stručnog tima — informatičaru, tehničkom osoblju — informatičarima, osobi za nadzor financiranja izborne promidžbe u ìznosu od 9.543,20 kn bruto
• troškovi objave kandidacijskih lista i kandidatura (Večernji list) u iznosu od 13.200,00 kn
• tiskanje plakata sa kandidacijskim listama i kandidaturama, te rješenja o odredivanju biračkih mjesta (Tiskara Gratis) u iznosu od 1.675,00 kn
• tiskanje glasačkih listića, zapisnika o radu izbornih tijela i glasačkih kutija (ñlarodne novine d.d.) u iznosu od 13.784,23 kn
• najam prostora (Milan Malbašić, Čaire 12 i Slobodanka Mlinar, Mišinka, Hrv. vitezova
6) u iznosu od 3.078,46 kuna bruto
• zaštitna oprema – dezificijensi, zaštitne maske, jednokratne rukavice, ubrusi, PVC vrećice (KTC d.d., OFFERTISSIMA d.o.o.) u iznosu od 3.998,74 kn
• naknada troškova izborne promidžbe u iznosu od 88.666,51 kn.


Ovo Izvješće objavit će se na internetskoj stranici Grada Kutine.

Predsjednica Gradskog izbornog povjerens
Andrea Vasil