Predradnje seizmičkog mjerenja na području Kutine

Ovih dana u tijeku su predradnje seizmičkog mjerenja na području Grada Kutine. Temeljem Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za Istražni prostor SA-07 (2032 km²) između Vlade Republike Hrvatske i Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., sa sjedištem u ulici Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb, izvodit će se trodimenzionalno (3D) seizmičko mjerenje na području Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske županije. Nadzorno tijelo od strane Vlade Republike Hrvatske je Agencija za Ugljikovodike.
 
Mjerenje se izvodi metodom refleksivne seizmike koja se sastoji od emitiranja kratkotrajnih impulsa u podzemlje i registracije elastičnih valova nastalih pod njihovim utjecajem. Kao izvor seizmičkog vala uglavnom će se koristiti površinski izvor tzv. vibrator budući da na području mjerenja prevladavaju poljoprivredne površine. U područjima neprohodnim za vibratore i prekrivenim šumom kao izvor seizmičkog vala koristit će se eksploziv smješten u posebno načinjenoj bušotini (dubine od 3 do 9 metara). 
 
Istraživanja na terenu provodi Poljska tvrtka Geofyzika Torun te istraživači nose oznaku navedene tvrtke kako bi ih sugrađani mogli prepoznati pri obilasku terena.
Sva šteta nastala na poljoprivrednim površinama (usjevima) uzrokovana prelaskom strojeva bit će nadoknađena korisnicima poljoprivrednih površina sukladno ustaljenoj praksi. 
 
Područje na kojem će se provoditi snimanje obuhvaća dijelove gradova Kutina, Popovača, Novska, Garešnica, Lipik te općine Lipovljani. Planirani obuhvat 3D mjerenja iznosi približno 367 km². 

Razmak između linija s točkama snimanja je 270 metara (orijentacija zapad – istok), a između linija s prijemnicima koji su bežično povezani je 240 metara (orijentacija sjever – jug).
Početak geodetskog iskolčenja planiran je za sredinu kolovoza 2021. godine, početak snimanja planira se sredinom listopada a završetak radova s demobilizacijom krajem siječnja 2022. godine tj. navedeni radovi planiraju se izvesti u vremenskom razdoblju od pet mjeseci.
 
Mjerenja ovog tipa provode se u Republici Hrvatskoj od 2016 godine te su potpuno sigurna za ljude i okoliš. 
 
Za sva pitanja ili nedoumice zainteresirane strane se mogu obratiti djelatnicima na terenu, telefonom ili mailom:
 
Mislav Jaić – 091/951 9506; mislav@seismicpermittingservices.hr
Siniša Hofer – 091/114 4225; sinisa@seismicpermittingservices.hr
 

CRO_3D_seismic_measurement_flyer_SA-07 print MIBAS.pdf

(www.kutina.hr)