Start postrojenja DUKI 2

Danas (20. srpnja 2021.) u poslijepodnevnim satima uslijediti će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanja ovih aktivnost moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.