Skupština Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ unatoč pandemiji COVID-a 19 održala je redovan rad udruge, ali u smanjenom obimu. Unatoč tome Udruga je uspjela osmisliti i početi provedbu EU projekta videćeg pratitelja pod nazivom „Vaše okko – naš pratitelj“. Istaknuo je to Mario Merhaut, predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ na reodvnoj skupštini Udruge. Dodao je kako je Udruga uspjela motivirati članove da koriste usluge iz EU projekata videćeg pratitelja te da usluge iz tog projekta trenutno krosti 16 članova Udruge.

Marrio Merhau, predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Tajnica Udruge Brankica Mudrić dodala je kako je Udruga iradila i predala projekte prema svim gradovima i općinama na kojima udruga djeluje te prema Sisačko-moslavačkoj županiji. Udruga je bila aktivna i u društvenom životu te je održana pjesnička večer u suradnji s Gradskom knjižnicoma Kutina u kojoj su nastupile članice Udruge Kristina Semenjuk i Jasna Fuček. Obilježen je i međunarodni dan Bijelog štapa te je proveden tečaj kuhanja za slijepe osobe pod nazivom „I ja mogu kuhati“.

      U raspravi o Izvještaju o radu članovi Udruge slijepih složili su se kako je Udrruga opravdala povjerenje članova i lokalne zajednice te je svojim radom doprinijela unapređenju slabovidnih i slijepih osoba.

      U raspravi o financijskom izvještaju članvi Udruge slijepih uočili su kako su smanjena sredstva, jer Županija te neke općine i ove godine nisu pomogle u financiranju aktivnosti udruge.

     Skupština Udrruge slijepih na kraju je zaključala kako se način rada Udruge promjenio i Udruga se uspješno tome prilagodila te će nastaviti s pripremom novih projekata, a kao novina organizirat će se i radionice za članove popu primjerice radionice za korištenje bijelog štapa, jer većina članova ne zna kristiti to pomagalo.