Grad Kutina povećava na 50% vlasništvo u Moslavačkom listu i Radio Moslavini

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i zamjenica gradonačelnik Ivana Grdić dali su jučer svečan prisege na drugoj sjednici Gradskog vijeća Kutine, prvoj radnoj nakon nedavnih lokanih izbora. Članovi gradskog vijeća informirani su i o osnivanju Kluba vijećnika SDP – Laburisti.
U prvom aktualnom satu novog saziva Gradskog vijeća vijećnik Drago Šivak (SDP) podsjetio je kako je prije 30 godina, 28. lipnja 1991. godine u Kutini osnovana 56. samostalna bojna. Izrazio je nezadovoljstvo programom obilježavanja te važne obljetnice za Grad Kutinu te je dodao kako takav odnos nisu zaslužila 142 branitelja koji su sudjelovali u prvom postrojavanju 56. samostalne bojne.

Drago Šivak, vijećnik GV Kutina (SDP)

O propustima u informiranju javnosti upozorili su vijećnici koji su prenijeli nezadovoljstvo građana zbog problema koji se pojavljuju uslijed radova u projektu Aglomeracija Kutina. Tako je predloženo da se građanima daje više informacija o lokacijama izvođenja radova.

     O javnom informiranju bilo je riječi i u točki dnenvog reda o Prijedlogu kupnje udjela Općine Velika Ludina od 25% u vlasništvu Moslavačkog lista. „Općina Velika Ludina već dulje vrijeme iskazuje interes za prodajom svog udjela. Grad Kutina i Grad Popovača u vlasništvu također sudjeluju svaki sa 25%. Kako bismo unaprijedili Moslavački list predlaženo da Gradsko vijeće donese odluku o podnošenju ponude za kupnju udjela u Moslavčakom listu od Općine Velika Ludina.“, obrazložio je Hrvroje Krmelić, pročelnik za gospodarstvo te je dodao što se očekuje od stjecanja 50% vlasništva Grada Kutine u Moslavačkom listu.

Hrvoje Krrmelić, pročelnik UO za gospodarstvo Grada Kuutine

Gradonačelnik Kutine rekao je kako je infromrianje građana izuzetno važno, a kako se Moslavački list nalazi u teškoj situaciji jedini način da Grad pomogne stjecanjem većeg udjela u vlasništvu Moslavačkog lista i Radio Moslavine.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

    Vijećnici su bez rasprave većinom od 11 glasova donijeli Odluku o kupnji udjela u Moslavčakom listu od Općnie Velika Ludina.

     Na sjednici su odrađene i tzv. Tehničke točke dnevnog reda, imenovanja članova radnih tijela Gradskog vijeća Kutine. Vijećnici su razmotrili i Izvještaje o radu Zajednice sportskih udruga Grada, Gradskog saveza KUD-ova i Vatrogasne zajednice te izvještaje 5 gradskih ustanova i izvještaje o poslovanju Razvoje Agencije Mrav, Moslavine d.o.o. Eko Moslavine i Komunalnih servisa. Vijećnici su prihvatili Izvještaj o stanju igurno na području Grada u 2020. godini.

      Na drugoj sjednici Gradskog vijeća Kutine usvojena je Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjere Grada Kutine i prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.