Skupština Ogranka MH Kutina

Mateja Paripović izabrana je za novu predsjednicu Ogranka Matice Hrvatske na izbornoj i izvještajnoj skupštini. Skupština je počela minutom šutnje u znak sjećanja na Dragutina Pasarića, dosadašnjeg predsjednika Ogranka.
Za novu predsjednicu izabrana je Matea Paripović, za potpredsjednicu Katarina Brkić te novu tajnicu Nikolina Petranović. Predsjednika ogranka Matea Paripović zaposlena je u Tehničkoj školi Kutina gdje predaje Hrvatski jezik, a Nikolina Petranović u Srednjoj školi Tina Ujevića Kutina gdje predaje Hrvatski i Talijanski jezik. Katarina Brkić umirovljena je profesorica Hrvatskoga jezika
Za nove članove Predsjedništva Ogranka Matice Hrvatske u Kutini izabrani su: Dražen Kovačević, Ante Juretić, Zdenka Moguš, Katarina Brkić, Ljerka Čorak, Matea Paripović i Nikolina Petranović.