Jezero Polojac do kraja 2023. na sjeveru Kutine

Akumulacija Polojac na sjevernom području Kutine bit će izgrađena do kraja 2023. godine. „Sve je spremno za početak gradnje. Imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu, započeo je otkup zemljišta te je u pripremi raspisivanje natječaja za izvođače radova.“, rekao je to Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda na prezentaciji ovog projekta u Kutini.
Akumulacija Polojac projektirana je za potrebe obrane od poplava grada Kutine, oplemenjihvanje malih voda nizvodno od obrane tijekom sušnog razdoblja, navodnjavanje poljoprivrednih površina i rekreacije stanovništva. Vrijednost je projekta 60 mil kn te će ga financirati Hrvatske vode u suradnji s Ministrstvom gospodarstva i održivog razvoja.
Graodnačelnik Kutine Zlatko Babić istaknuo je i zahvalio na dobroj suradnji Hrvatskim vodama u četiri projekta koja se zajednički provode na području Grada Kutine. „Akumulacija Polojac jedan je od tih projekta koji je važan gospodarski, za zaštitu prirode te će doprinijeti i podizanju razine kvalitete života u Kutini.“, naglasio je gradonačelnik Kutine i dodao:

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Akumulacija Polojac zauzimat će 50 ha vodne površine te će moći akumulirati 7,7 mil. m3 vode. „Na nasipu akumulacije i okolici moći će se urediti razni sportski i rekreativni sadržaji te se nadam da će Kutini ovaj prostor zvati Jezero Polojac na kojem će često boraviti.“, rekao je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda d.o.o.

Uz projekt Akumulacije Polojac predstavljen je i projekt uređena korita Kutinice u dužini 3 km i izgradnja desnog nasipa uz rijeku Ilovu. Ovi su projekti važni kako bi se u Kutinici osigurala dovoljna količina vode i potreban biološki minimun te kako bi Šetnica uz Kutinicu u ljetnim mjesecima dobila pravi smisao.

     Generalni direktor Hrvatskih voda zahvalio je na dobroj suradnji Gradu Kutini u svim projektima koje zajedno provode te je ukratko izvijestio i o tijeku realizacije projekta Aglomeracija Kutina.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda d.o.o.

Na području Grada Kutine u suradnji s Hrvatskim vodama u tijeku je projekt Aglomeracija Kutina i uređenje Šetnice uz Kutinicu, a uz Akumulaciju Polojac najavljeno je i uređenje jezera u Mikleuškoj. Tako će već ovog ljeta biti obavljeno izmuljivanje jezera na nekadašnjem izletištu Kutinčana u Mikleuškoj.