Skupština saveza KUD-ova Grada Kutine

Prošla godina, obilježena pandemijom koronavirusa, na sve je kulturne aktivnosti ostavila traga, pa tako i na rad kulturno umjetničkih društava na području Kutine.

Gradski savez KUD-ova svoju je prošlu skupštinu održao prije godinu dana kada su se mogli pohvaliti brojnim aktivnostima, smotrama, nastupima i gostovanjima na najvažnijim manifestacijama takve vrste u Republici Hrvatskoj kao što su Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni i sl. ostvarenima u 2019. godini.
 


Nažalost ove godine kulturne aktivnosti i svi planovi zbog korona virusa morali su biti zaustavljeni, što je velika šteta posebno za mlade folkloraše i djecu. Tradicija koju njeguju KUD-ovi neće umrijeti zbog korona virusa, no svi s iščekivanjem prate situaciju kako bi se njihove aktivnosti mogle održavati – zaključak je predsjednika Gradskog saveza KUD-ova Darka Pregleja na jučer održanoj Skupštini za 2020. godinu. Izviješće o radu u protekloj godini podnijela je tajnica Gradskog saveza KUD-ova Jasminka Molnar koja se osvrnula na prošlu godinu kao godinu koja će biti zabilježena izostankom nastupa 10 KUD-ova koliko ih ima na područja Grada Kutine. Izrazila je nadu da će tekuća godina biti bolja za kulturno umjetnička društva, te naglasila da planovi za sudjelovanje kutinskih KUD-ova na gradskim, županijskim i državnim smotrama postoje, no što će od toga biti realizirano ovisit će o epidemiološkoj situaciji. U financijskom izviješću koje je podnijela gospođa Moguš stoji da je za rad KUD-ova u 2021. godini namijenjeno 120.000 kn, za KUD Moslavinu 25.000 kn, te za smotru Dječjeg folklora 30.000 kn, što je ukupno 175.000 kn iz proračuna Grada Kutine, dok je 10.000 kn namijenjeno iz Sisačko-moslavačke županije, a 5000 kn od strane Grada Popovače.

   Pročelnik ureda za društvene djelatnosti Grada Kutine Željko Tomičić osvrnuo se na smanjenje planiranih sredstava iz proračuna u prošloj godini, što je objasnio izostankom nastupa i djelovanja KUD-ova, istaknuvši kako su sredstva bila preusmjerena gospodarstvu Grada Kutine koje se našlo u problemima zbog COVID-a 19.
 

Skupu se obratila i Slavica Moslavac u ime Zajednice udruga u kulturi SMŽ, koja je podsjetila i na potres na županijskom području, što dodatno otežava organiziranje aktivnosti. Koje smotre će se i kada održati nije zahvalno sa sigurnošću prognozirati, no plan postoji i sve će se organizirati korak po korak sukladno epidemiološkoj situaciji.


   Kutinski folkloraši u međuvremenu čekaju popuštanje mjera koje će im omogućiti ispunjavanje predviđenih aktivnosti. Među njima je i obilježavanje obljetnica osnutka KUD-a Banova Jaruga i KUD-a Šartovac.

  

GS KUD-ova izdao je i kalendar za 2021. godinu u kojem se nalaze brojne fotografije s nastupa pripadajućih KUD-ova.