Poziv za podnošenje prijava štete nastale od posljedica potresa

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode – potres na području Grada Kutine, Grad Kutina objavio je

P O Z I V 

za podnošenje prijava štete nastale od posljedica potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine te naknadnih podrhtavanja.

Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Kutine koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz priloga ovog poziva zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

       U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade:

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

       U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi):

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

       U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište:

Do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.

       U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila:

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji nije potrebno dokazivati vlasništvo.

Prijave se mogu predati na adresi Trg kralja Tomislava 12/1, 44320 Kutina od 7,00 do 15,00 h, soba 211 (potkrovlje) ili poslati na e-mail adresu: straga@kutina.hr do 17. veljače 2021. godine do 12,00 sati.

Za sve ostale informacije obratite se na kontakt telefon 044/692 028.

Prilog:

Obrazac-PN-Prijava štete od prirodne nepogode

ODLUKA – POTRES

Poziv