Poziv inženjerima građevine – statičarima

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ponovno poziva raspoložive inženjere građevine – statičare, a koji bi bili zainteresirani uključiti se u završetak procesa „brzih pregleda“ potresom oštećenih objekata na području Sisačko-moslavačke županije.

Žuran završetak tzv. „brzih pregleda“ neophodan je kako bi se mogli započeti procesi uklanjanja, obnove i gradnje na navedenom području.

Napominje se kako je pravni okvir angažmana ugovor o djelu, odnosno mobilizacija za potrebe civilne zaštite.

Potrebno je obratiti se na e-adresu: czosrh@civilna-zastita.hr te tom prigodom dostaviti sljedeće podatke:

–          Ime i prezime

–          Broj telefona

–          Adresa e-pošte

–          Vremensko razdoblje raspoloživosti

Izvor:  Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske