Novi kolosijek pruge Dugo selo – Kutina – Novska; tema sastanka lokalnih čelnika u Ministarstvu prometa

Čelnici gradova Kutine, Novske, Popovače i Ivanić Grada u Ministarstvu mora i prometa prisustvovali su sastanku s ministrom Olegom Butkovićem.
 Tema sastanka bila je izgradnja drugog kolosijeka pruge Dugo selo-Novska. Za ubrzavanje realizacije toga projekta gradonačelnici, među kojima i kutinski gradonačelnik Zlatko Babić, te gradonačelnik Popovače Josip Mišković, uz Marina Piletića i Bojana Javora Leša uputili su inicijativu prema ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Kako ističu, naišli su na susretljivost i razumijevanje ministra Olega Butkovića i njegovih suradnika koji su ih informirali o tijeku projekta za koji je veći dio dokumentacije spreman, te je za jedan dio projekta izrađena i građevinska dozvola koja se očekuje i za ostalo.
Projekt je podijeljen na 4 faze, a jedna od faza se sastoji od toga da će na potezu Kutina – Novska ići sasvim novi kolosijek pruge. Spomenuta faza projekta ima najveći stupanj pripremljenosti te će biti aplicirana za financiranje iz COVID fonda. Druge dionice pruge koje obuhvaćaju i izgradnju novog kolosijeka na relaciji Dugo Selo-Kutina bit će prijavljene na druge fondove EU.
Na spomenutom sastanku svi su se složili kako je ova pruga prioritet na kojem treba intenzivno raditi. „Uložit ću maksimalni trud kroz lobiranje i zahtjeve zajedno s ostalim gradonačelnicima u resornom Ministarstvu i Hrvatskim željeznicama da se novi kolosijek naše pruge realizira u mom narednom mandatu, odnosno u sljedeće 4 godine. Poboljšanje pruge Zagreb – Dugo Selo – Ivanić Grad – Popovača – Novska je dugo očekivano u gradu Kutini i na taj način ćemo približiti Kutinu Zagrebu“, izjavio je gradonačelnik Zlatko Babić.