In memoriam Ivan Gašpar

U 82. godini u Kutini je preminuo Ivan Gašpar, istaknuti agronom i dugogodišnji zaposlenik Petrokemije na poslovima primjene mineralnih gnojiva. Autor je više stručnih i znanstvenih radova s područja suvremene agronomije i gnojidbe. Gašpar je bio aktivan u Udruzi vinogradara i voćara Moslavine „Lujo Miklaužić“ te je pokretač i prvi predsjednik organizacijskog odbora izložbe vina u Kutini. Posebno se angažirao u klonskoj selekciji škrleta, izvorne moslavačke sorte grožđa. Bio je i politički aktivan u redovima Hrvatske demokratske zajednice te je u dva navrata obnašao dužnost člana poglavarstva Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije. Angažirao se i u članstvu kutinskog Ogranka Matice hrvatske. Ispraćaj preminulog Ivana Gašpara je u srijedu, 3. veljače, u 14 i 30 sati na kutinskom gradskom groblju.