Državni inspektorat o zatvaranju gradilišta u Kutini

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Kutine postavljeno je pitanje o zatvaranju dva gradilišta u Kutini.
Na isto pitanje novinara upućeno u Državni inspektorat stigao je slijedeći odgovor:

„Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila inspekcijske nadzore na lokacijama iz Vašeg upita, te Vam u nastavku dostavljamo odgovor iz naše nadležnosti.

Inspekcijskim nadzorom nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji poslovne građevine na lokaciji k.č.br. 3723 k.o. Kutina utvrđeno je da investitor izvodi radove protivno ishođenoj građevinskoj dozvoli. Slijedom navedenog, građevinski inspektor zatvorio je gradilište postavljanjem službene oznake „zatvoreno gradilište“. Pokrenut je upravni inspekcijski postupak i doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u zadanom roku uskladi izvedene radovi sa građevinskom dozvolom.

Nadalje, nadzorom na lokaciji k.č.br. 4213/1, 4213/5 i 4213/6 k.o. Kutina utvrđeno je da investitor izvodi radove rekonstrukcije na nezakonito izgrađenoj građevini. Investitor je za predmetnu građevinu podnio zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Grada Kutone koji je isti odbio. S obzirom na navedeno građevinski inspektor zatvorio je gradilište postavljanjem službene oznake „zatvoreno gradilište“. Pokrenut je upravni inspekcijski postupak i doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u zadanom roku ukloni građevinu.“