Dopunska izobrazba za sigurnu primjenu pesticida

U POU Kutina organizirana je dopunska izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida. Održava se u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Kutina:

1. grupa u ponedjeljak 1.3. 2021. od 17:00h do 21:30h,

2. grupa u utorak 2.3. 202 od 17:00h do 21:30h,

3. grupa u srijedu 3.3. 2021. od 17:00h do 21:30h i

4. grupa u ponedjeljak 8.3. 2021. od 17:00h do 21:30h.

Provodit će se dopunska izobrazba modula za profesionalne korisnike, kategorija OPG i drugi poljoprivrednici, potkategorija vinogradarstvo, ratarstvo, voćarstvo i povrćarstvo, grupa od najviše 23 polaznika. Predavači koji će sudjelovati u nastavi su Sanja Biškup, Ruža Vukadin, Višnja Mikoč, Josip Žepanec, Hrvoje Krmelić, Tihomir Prčaić, Đurđa Obadić- Hudak i Boris Jarmić. Cijena edukacije s iskaznicom iznosi ukupno 180 kuna. Polaznici trebaju donijeti svoj OIB, kopiju iskaznice za pesticide, kopiju osobne iskaznice i kopiju svjedodžbe zadnje završene škole.

Prijave za dopunsku ali i za osnovnu izobrazbu su na 682 318 ili 099 438 2880.