Nastavak radova na društvenom domu u Radićevoj

Nastavljaju se ulaganja u Društveni dom u romskom naselju Radićevoj ulici u Kutini. Nedavno je Grad Kutina i UO za komunalni sustav građenje i zaštitu okoliša proveo  ponovni postupak javne nabave za radove na nastavku gradnje na spomenutom Društvenom domu.


  Ukupna vrijednost predviđenih radova je 600.000,00 kn koji su sufinancirani sredstvima Fonda za stvaranje pretpostavki ostvarenja kulturne autonomije pripadnika romske nacionalne manjine u 2020. godini. Ukupno je do sada izvedeno oko 65 % radova koji su iznosili oko 1.100.000,00 kn. 
 U provedenom ponovnom postupku javne nabave predmetne poslove na nastavku gradnje Doma ostvarila je tvrtka Belpod d.o.o. Kutina sa cijenom radova od 577.227,83 kn, te je 30.09.2020. godine potpisan ugovor sa uvođenjem izvođača u posao u roku od 8 dana od potpisa ugovora.

 Rok izvođenja predmetnih radova je 60 dana, odnosno do 07.12.2020. godine. Nadzor nad izvođenjem spomenutih  radova vršiti će nadzorni inženjer Veljko Adamović dipl.ing.građ.
Pročelnik UO Eduard Gelešić sa suradnicima, izvođačem radova, nadzornim inženjerom, kao i predstavnikom romske nacionalne manjine obišao je lokaciju Društvenog doma, pregledao do sada izvedene radove, kao i učinjene poslove na čišćenju interijera, sagledao sve buduće ugovorne radove te izvođaču i nadzornom inženjeru zaželio uspješnost u izvođenju predmetnih radova. (izvor: www.kutina.hr)