Ankica Kemfelja piše o moslavačkom kraju

Ankica Kemfelja iz Donje Gračenice bavi se pisanjem pučke poezije. Izdala je knjigu poezije koja je nastala temeljem sjećanja, ali i prikupljanja pisane tradicije moslavačkog kraja. Pod nazivom Sjećanje sa praga stare hiže nastala su dva dijela prvi je Etno blago: Hrana moje duše, a drugi dio obuhvaća poeziju pod nazivom: Moje pjesme, moji snovi. Pjesnikinja Ankica Kemfelja i dalje nastavlja pisati o moslavačkom kraju.