Započela je rekonstrukcija društvenog doma i dogradnja dječjeg vrtića u Banovoj Jarugi


Vrijednost je projekta 10,5 mil kn, a sa 7,4 mil kn sufinancira se i Programa ruralnog razvoja Hrvatske, odnosno iz Europskog poljoprivrednog fonda. Riječ je o Mjeri 07 u kojoj se sufinanciraju temeljne usluge i bnova sela u ruralnim područjima i ulaganjima u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za stanovnike u ruralnim područjima, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnost s povezanom infrastrukturom.
Grad Kutina je projekt pripremio i prijavio ga na Natječaj još 2017. godine, ali prvi put nije prošao na Natječaju. Nakon dorade projekta i ponovne prijave projekt je na Natječaju odobren za sufinanciranje 2019. godine.
Projektom će biti riješen dugogodišnji problem stanovnika Banove Jaruge te će doprinijeti ugodnijem životu i poboljšanju kvalitete životu u mjestu.
U protekle četiri godine od kada je u Programu ruralnog razvoja RH projekt u Banovoj Jarugi prvi je projekt na području Grada Kutine koji se sufinancira iz tog programa, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda. Nedostatak mlađeg stanovništva i ideja za unapređenje kvalitete života mjestima na ruralnom području utjecao je na izostanak projekata. Po uzoru na Banovu Jarugu u Gradu Kutini pripremljen je sličan projekt obnove društvenog doma u Repušnici, ali u prvoj prijavi na Natječaj projekt nije zadovoljio kriterije. Projekt će biti dorađen i ponovno prijavljen, najavio je gradonačelnik Kutine. On je izrazio zadovoljstvo što se u vremenu krize počinje s realizacijom EU projekta u Banovoj Jarugi. „Nastavit ćemo sve EU projekte na području Grada Kutine i vodit ćemo brigu o uravnoteženom razvoju Kutine i prigradskih naselja na području Grada te ćemo nastaviti pripremati nove projekte za poboljšanje kvalitete života u svim naseljima.“, istaknuo je Zlatko Babić.
Rok završetka građevinskih radova rekonstrukcije Doma u Banovoj Jarugi sa dogradnjom vrtića je godinu dana. Mario Pranjić, direktor Venko gradnje, izvođača radova uvjeren je da će ispoštovati rok te je izrazio zadovoljstva što se i u krizi nastavljaju projekti.
Obnovljeni dom u Banovoj Jarugi sa novim Dječjim vrtićem u funkciji bi trebao biti sredinom 2022. godine.