Reciklažno dvorište Kutina počinje s radom 1. srpnja

Od 01. srpnja 2020. započinje s radom Reciklažno dvorište u Kutini na adresi Stjepana Radića 298b – odmah uz Odlagalište neopasnog otpada.
Odlukom Gradskog vijeća Reciklažno dvorište dano je na upravljanje Eko Moslavini d.o.o..

Reciklažna dvorišta namijenjena su fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti (obrtnici) ne mogu biti korisnici reciklažnog dvorišta.
Korištenje reciklažnog dvorišta je besplatno za korisnike javne usluge sa područja Grada Kutine (i svih prigradskih naselja) uz predočenje osobne iskaznice i kupona.

Svaki korisnik javne usluge zaprimit će sa računom javne usluge u mjesecu srpnju četiri kupona za korištenje Reciklažnog dvorišta tijekom mjeseca srpnja.
Svaki korisnik javne usluge će daljnje kupone za odlaganje u Reciklažnom dvorištu u mjesecu kolovozu (po četiri kupona mjesečno) moći preuzeti kod radnika Eko Moslavine d.o.o. u Reciklažnom dvorištu.

Djelatnik Eko Moslavine d.o.o. će na uvid zatražiti osobni identifikacijski dokument i kupon od korisnika koji predaje otpad kako bi se evidencijom utvrdilo da je navedeni korisnik s područja Grada Kutina i da redovito plaća račune za odvoz otpada. Korisnici su dužni sami predati otpad, ukoliko je u dijelovima rastaviti ga, djelatnik ga važe (ukoliko je moguće) te odložiti u spremnike reciklažnog dvorišta uz kontrolu i nadzor djelatnika Eko Moslavine d.o.o.

U reciklažno dvorište nema potrebe dovoziti onu vrstu otpada koje se već prikuplja odvojeno na kućnom pragu – papir i karton,tetrapak,plastika.

Svaki korisnik zakonski može dopremiti svoj otpad koji je naveden u nastavku teksta uz predočenje kupona četiri puta mjesečno te ujedno i građevinski otpad iz kućanstva u količini ne više od 200 kg unutar 6 mjeseci.

U reciklažnom dvorištu se odlaže problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, deterdženti, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, drvo koje sadrži opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale, npr. Azbest, uključujući spremnike pod tlakom), otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, manje količine krupnog otpada, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva, otpadne gume.