Ispiti državne mature u tijeku

Polaganjem testa iz hrvatskog jezika na A razini jučer je počelo polaganje državne mature, a danas ju pišu učenici koji polažu hrvatski jezik na B razini. Ove godine matura se piše u posebnim okolnostima, u skladu s protuepidemijskim mjerama zbog koronavirusa te uz upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Sukladno kalendaru ispita koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ljetni termin ispita državne mature trajat će od 8. lipnja do 3. srpnja, ali u dva bloka – prvi od 8. do 24. lipnja u kojemu će se polagati obvezni predmeti, te od 25. lipnja do 3. srpnja kada će biti ispiti iz izbornih predmeta. Rezultati ispita bit će objavljeni 15. srpnja, rok za prigovore je 17. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja. Maturantima će se svjedodžbe podijeliti 22. srpnja.