Informacije roditeljima koji upisuju djecu u vrtić

Nakon provedenog redovitog postupka upisa za pedagošku godinu 2020./2021. u objekte u Kutini primljeno je 86 djece, a u skupine u Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici primljeno je 8 djece.

  Popis primljene djece u redovite programe u Kutini bit će objavljen na panou u objektu Neven, Augusta Cesarca 4a od 15. 6. do 17. 6. 2020. godine od 8,00 do 16,00 sati.  Na punktu kod panoa nalazit će se tablica s terminima za individualne razgovore i obrazac Podaci o novom djetetu.

Roditelj/skrbnik čije je dijete primljeno obvezan je:

    1. upisati se u željeni termin za individualni razgovor sa stručnom suradnicom

    2. preuzeti obrazac Podaci o novom djetetu te ga ispunjenog donijeti na zakazani individualni razgovor.

       Ukoliko dijete ima medicinsku dokumentaciju, nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta i rješenje HZZO-a o pravu na korištenje dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mišljenja drugih ustanova i vještaka, potrebno ih je ponijeti na razgovor.

       U skupine u Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici primljena su sva prijavljena djeca. Prilikom prijave za navedene objekte roditelji su već dostavili sve potrebne podatke o djetetu te nije potrebno upisivanje termina za individualni razgovor kao ni uzimanje obrasca.

       U program predškole primljena su sva prijavljena djeca, a daljnje obavijesti o početku rada programa bit će objavljene na mrežnim stranicama vrtića tijekom mjeseca.

 Ravnateljica, Sandra Todorov