Grada Kutina novo Reciklažno dvorište predao na upravljanje Eko Moslavini

Grad Kutina Reciklažno dovrište predao na upravljanje Eko Moslavini.
Projekt gradnje Reciklažnog dvorišta Grad Kutina započeo je još 2016. godine. Projekt i gradnja sufinancirana je iz fondova EU, a vrijednost je projekta 3,8 mil. kn. „Završetkom izgradnje Reiklažnog dvorišta Grad Kutina ispunio je svoju zakonsku obavezu te je to još jedan korak naprijed u zbrinjavanju otpada na području Grda.“, rekao je gradonačelnik Kutine predajući ključeve dvoritša Adrijani Cvrtili, direktorici Eko Moslavine.
Reciklažno dvorište je izgrađeno na kraju Radićeve ulice u Kutini u neposrednoj blizini gradskog odlagališta otpada.
Građani Kutine u Reciklažnom će dvorištu besplatno moći odložiti više od 40 vrsta korisnog otpada. Reciklažno dvorište na kraju grada s radom će započeti kroz nekoliko dana. Naime, Reciklažno dvorište još nije upisano u registar, odnosno očevidnik reciklažnih dvorišta pa kad i ta birokratska procedura bude obavljena Reciklažno dvorište Kutina će početi s radom.

Više o Reciklažnom dovrištu Kutina na poveznici: https://www.facebook.com/notes/eko-moslavina/recikla%C5%BEno-dvori%C5%A1te-kutina/2405941149649424/