Grad Kutina i susjedni gradovi i općine prijavljuju se na Natrječaj za sufinanciranje sortirnice

Grad Kutina prijavit će se na Natječa Ministarstva zaštite okoliša za sufinanciranje Sortirnice otpada. Kako bi bio ispunjen uvjet o potrebnoj količini korisnog otpada Grad Kutina predložio je susjednim gradovima i općinama suradnju u ovom projektu. Sporazum o suradnji sa Gradom Kutina u izgradnji sortirnici danas su potpisali predstavnici gradova: Petrinje, Popovače i Garešnice te predstavnici općina: Velika Ludina, Lipovljani, Velika Trnovitica, Berek i Hercegovac.
Prema projektnoj dokumentaciji u budućoj sortirnici u Kutini godišnje će se obrađivat 3250 tona korisnog otpada. Projektna vrijednost sortirnice procjenjuje se na 16 mil. kn te se očekuje sufinanciranje sa najviše 85% iz EU fondova.

Izjave za medije:


Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine
Josip Bilandžija, gradonačelnik Garešnice