Asfaltiranje Fumićeve ulice u Repušnici

U Repušnici će danas biti završeno asfaltiranje dionice županijske ceste Ž3124 u dužini 640 m u Fumićevoj ulici. Riječ je o pojačanom održavanju cesta koje zajedniki financiraju Županpijska uprava za ceste i Grad Kutina.