Asfaltiranja gradskih ulica u Kutini

Započelo je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine. Zbog krize izazvanje pandemijom corona virusa smanjen je plan asfaltiranja ulica na području Grada, izvijestio je gradonačelnik Kutine. Dodao je kako će ovog ljeta biti asfraltirano 1,3 km nerazvrstanih cesta u vrijednosti 700 tisuća kn. Asfaltirat će se na sedam lokacija, a prva je asfaltirana ulica Antuna Augustinčića.