Počele prijave za upis u Dječji vrtić Kutina

Dječji vrtić Kutina od 4. do 15. svibnja vrši prijave za upis djece u novu pedagošku godinu.
  Prijave se primaju poštom u centralni objekt Neven, A. Cesarca 4a, 44 320 Kutina i na e-mail: vrtickutinaupisi@gmail.com
 Prijave za upis vrše se za djecu koja navršavaju godinu dana do 30.11.2020. odnosno do godine prije polaska u školu u sve programe i objekte.
  Roditelji trebaju priložiti obveznu dokumentaciju i ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnim stranicama vrtića ili na punktu kod Centralnog objekta Neven u ulici A. Cesarca 4a.
 
Uz zahtjev za upis roditelji prilažu obveznu dokumentaciju:
– presliku rodnog lista djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
– presliku iskaznice imunizacije djeteta
– presliku iskaznica oba roditelja