Obavijest za roditelje o radu vrtića od 11. 5. do 24. 5. 2020.

Dječji vrtić Kutina organizirao je rad za roditelje koji su prijavili dijete i ispunili Izjavu roditelja o pohađanju vrtića od 11.5.2020. u objektima Neven i Maslačak prema uputama HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 za ustanove ranog i predškolskog obrazovanja od 29.4.2020. i Preporukama MZO-a za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću od 5.5.2020. 

Objekt Neven polaze djeca iz objekta Košuta, Vrapčići i Neven.

Objekt Maslačak polaze djeca iz objekta Bubamara, Potočnica i Maslačak.