Gradsko vijeće Kutine usvojilo definirane kriterije za potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima

 Gradsko vijeće Kutine na trećoj on line sjednici usvojilo je definirane predložene mjere za pomoć gospodarstvu Grada Kutine pogođenom krizom izazvanom pandemijom COVID 19.
 Izvršenje proračuna u 2019. predstavio je pročelnik za financije Grada Kutine, Ivan Crnac koji je sumirao ovaj konsolidirani proračun. „Ostvareni prihodi iznosili su 138.278.000,00 kn, a rashodi 126.616.000,00 kn, a višak prihoda bio je 11.662.000 kn. Kada pokrijemo manjkove iz prethodnih godina koji su bili 12.521.000,00 kn, manjak na kraju godine bio je 859.000,00 kn. Na dobar financijski rezultat utjecao je porast poreza na dohodak, uplate iz EU i ministarstava za PUNK, energetske obnove škola, te prihodi od prodaje Malog Lošinja i financijske imovine. Dobro je bilo i punjenje proračuna od poreza na dohodak. Od značajnijih rashoda tu je obnova gradske uprave i dječjeg vrtića od 6,5, mln kn, 5 mln kn uloženo je u pojačano održavanje cesta, izgrađena je staza uz Kutinicu, lift u POU,  reprogramirani su krediti i time ušteđeno oko 300.000,00 kn na kamatama. Izgrađeno je reciklažno dvorište, nabavljena vatrogasna cisterna i 31. 12. imali smo 12,5 mln kn na računu, od toga obaveza 2,8 mln kn, a potraživanja 8,5 mln kn“ zaključio je pročelnik Ivan Crnac.


  Ivica Glibo iz Kluba vijećnika MOST/HSP pozdravio je izvršenje proračuna i ostvarenje projekata koji su, kako smatra, unaprijedili standard u Kutini. Za razliku od Glibe, vijećnica  Nezavisne liste Irena Vdović smatra kako su gubici pokriveni prodajom Malog Lošinja, te da u uvjetima znatno povećanih prihoda od poreza na dohodak i komunalne naknade ona ne vidi većih kapitalnih projekata, već prije davanja “svima po malo”. Na istom tragu raspravljala je i vijećnica Ana Balaško. Pročelnik Crnac je odgovorio kako su sredstva od Malog Lošinja oročena i vode sa kao i sva druga sredstva u proračunu.


 Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić ističe kako je projekata bilo puno, a koliko su oni kapitalni ovisi o tome u kojoj su mjeri pomogli građanima Kutine. „Nastojali smo raditi u svim mjesnim odborima i gradu na unaprijeđenju standarda, od škola, vrtića, cesta, poduzetništva, sporta“. Istaknuo je kako je zadovoljan prihodima od 138 mln kn koji su znatno veći od izvornog proračuna. „Znači uspjeli smo u imovinu ugraditi sredstva kroz investicije kao što smo i planirali. Ono što smo počeli u 2018. smo završili u 2019. i time povećali imovinu grada. Ulagali i u društveni život, Baraku za mlade, sport, a mladim obiteljima pomogli sufinaciranjem školskog pribora. U svemu nam je pomogla i RA MRAV koja je poduzetnicima na raspolaganju“, rekao je Babić.
   Babić ističe kako je novonastala situacija dovela do usporavanja realizacije svih predizbornih obećanja, te će dio planiranog biti odgođen. „Nadam se da će naši sugrađani imati razumijevanja i neće zaboraviti što smo sve napravili. Ova gradska vlast nastavit će tim tempom i dalje i nastojati da proračun od 138 mln kn bude uobičajen i da svake godine povećamo standard života u Kutini“, kaže gradonačelnik.  Vijećnici su na ovoj sjednici donijeli razrađene programe bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima, te poljoprivrednicima, a naglasak je bio na kriterijima za ostvarenje navedenih pomoći, koje su prihvaćene na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća. One su usmjerene na male i mikro poduzetnike do 30 zaposlenih čiji su obrti bili zatvoreni i kojima je poslovna aktivnost bila smanjena za 20%. Tim obrtima grad će dodijeliti 2000 kn po zaposlenome tamo gdje je bila zabrana rada, te 1500 za one koji su imali smanjenje poslovne aktivnosti. „Ovo smatram jednom od boljih mjera u RH koje se nadovezuju na mjere ukidanja komunalne naknade i poreza za najam prostora, te sve parafiskalne namete, s tim da ostavljamo i dalje one mjere koje se odnose na poticanje gospodarstva a odnose se na samozapošljavanja i zapošljavanja, nabavu novih tehnologija i pomoći projektima u turizmu. Ako to sve uzmemo u obzir potpore za pomoć gospodarstvu su nam na razini 6 mln kn“, rekao je Babić.
  Usvojena je i mjera bespovratne potpore poljoprivrednicima odnosno OPG-ima koji su svoje proizvode prodavali na tržnici, a zbog korona virusa to nisu mogli. Njima će Grad pomoći s iznosom od 5000 kn po OPG-u, s ciljem očuvanja poljoprivredne proizvodnje, što je posebno pohvalio vijećnik HSS-a Dragutin Vagner.
   Vezano uz poljoprivredu, Grad potiče i sufinanciranje  novog zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u iznosu od 5-10.000 kn ovisno o visini stručne spreme i visini place.
  Grad i dalje sufinancira poduzetnike za nabavu nove tehnologije i konkurentnosti s tim da podnositelji zahtjeva mogu ostvariti najviše 50% iznosa od planiranog ulaganja s tim da iznos ne može biti veći od 10.000 kuna po pojedinom zahtjevu, a iznimno, mlađim poduzetnicima do 29 godina starosti, potpora bi trebala biti uvećana za 50% na odobrena sredstva.
  Što se tiče mjere sufinanciranja turističkih objekata u 2020. podnositelji zahtjeva moći će ostvariti najviše 50% iznosa od planiranog ulaganja uz napomenu da taj iznos ne može biti veći od 15.000 kuna po pojedinom zahtjevu. Za mlađe poduzetnike do 29 godina potpore bi i kroz ovu mjeru bile uvećane za 50% na odobrena sredstva.
   O navedenim mjerama vijećnici su također raspravljali, a za njihove kriterije i provedbu u raspravi je najviše bila zaintereisrana nezavisna vijećnica Ana Balaško koja je postavila više tehničkih pitanja na koje joj je odgovorio pročelnik za gospodarstvo Grada Kutine, Hrvoje Krmelić.
 Sve mjere koje se tiču pomoći poduzetništvu usvojene su gotovo jednoglasno, a posebno ih je pohvalio u ime Kluba vijećnika stranke BM 365 vijećnik Anton Perolli koji ih vidi kao transparentne i kao dobar potez Grada kako bi se pomoglo poduzetnicima. O mjerama detaljno možete pronaći na službenoj gradskoj stranici :

https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/34150/oamid/1501