Prijedlozi na novi GUP i PPU

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine pokrenuo je izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine, te 2. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine. Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za eventualne izmjene navedenih planova dostave do 29. 01. 2020. na adresu: Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg kralja Tomislava 12, Kutina. Dostavljeni zahtjevi, prijedlozi i primjedbe služit će za izradu ciljeva i programskih polazišta predmetnih Planova i bit će sastavni dio Odluke o izradi. Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe dostavljeni izvan gore navedenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji će eventualno biti podnijeti u tijeku postupka izrade predmetnih planova, neće se razmatrati.

 Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 692-036, 692-038 ili osobno u UO za prostorno uređenje.