Zelena čistka 2019.

U sklopu Svjetskog dana čišćenja (World Cleanup Day 2019), Grad Kutina je putem Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša dana 21. rujna, drugi puta ove godine, sudjelovao u akciji čišćenja divljih odlagališta.

Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, zajedno sa Mjesnim odborima, Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama u ožujku ove godine, sanirao je 10 divljih odlagališta, prilikom čega je prikupljeno i zbrinuto 148 tona otpada.

U subotu 21. rujna, sanirali smo još 4 divlje deponije, prilikom čega je prikupljeno i zbrinuto 30 tona otpada.

Problem gomilanja otpada na divljim odlagalištima sve je veći, a većina divljih odlagališta sadrži otpad iz domaćinstava, ali i velike količine građevinskog, čak i opasnog otpada.

Upravni odjel će provoditi pojačani nadzor u provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na područjima svih mjesnih odbora Grada Kutine.

Provodit će se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada poput učestale kontrole lokacija od strane komunalnog redara, postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, uspostave sustava za zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem o nepropisno odbačenom otpadu te objave informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti nepropisno odbačen otpad.

Ovim putem pozivamo građane da čuvaju okoliš, doprinose efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja divljih odlagališta.