Uređena moto-cross staza u Popovači

Gradonačelnik Josip Mišković obišao je zajedno s predstavnicima Mjesnog odbora Moslavačka Slatina i Moto kluba Popovača novo uređenu moto stazu u Popovači, u mjestu Moslavačka Slatina.

„Osim članova moto kluba interes za korištenje moto staze iskazao je i veliki dio građana sukladno čemu im je Grad pomogao u financiranju radova na istoj te u radovima oko uređenja pristupnog puta do staze. Uz to, potaknuta je i inicijativa da se za idući Dan Grada održi moto utrka na spomenutoj stazi” – objasnio je gradonačelnik.