U Kutini sutra počinje odvoz glomaznog otpada

Eko Moslavina na području Grada Kutine do 23. rujna provodi akciju odvoza krupnog, glomaznog otpada.
U Kutini odvoz počinje, sutra 5 . rujna za ulice:
sjeverno od ul. Kralja Petra Krešimira IV,

na zapadu od ulice S. Radića i ulice K. Zvonimira prema istoku završno s Kolodvorskom ulicom i ulicom Hrvatskih branitelja.

Ulice: K.P. Krešimira IV, Dubrovačka, Školska, Trg Kralja Tomislava, A. Cesarca, Grofova Erdodya, Crkvena, Dragutina Domjanića, J.J. Strossmayera, M. Kraljevića, Gustava Baruna, A. Stepinca, D. Pavčeca, Vinogradska, S. Martina, Mali Brijeg, Kutjevačka, I. Zajca, V. Lisinskog, M. Trnine, I.G. Kovačića, A. Šenoe, Josipa Badalića, Cvijetna, Kolodvorska, Hrvatskih branitelja kao i sve pripadajuće ulice, te odvojci gore navedenih ulica.

Stanari u stambenim zgradama glomazni otpad će odlagati u kontejnerima koje je Eko Moslavina postavila u blizini polupodzemnih spremnika za odvojeno skupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

OBAVIJEST IZ EKO MOSLAVINE d.o.o.

Poštovani korisnici, u okviru javne usluge Eko Moslavina d.o.o. vršit će odvoz krupnog (glomaznog) otpada.
Iznošenje glomaznog otpada po rasporedu predviđeno je dana 6. rujna 2019., a odvoz će se vršiti 9. rujna 2019.
Otpad se odlaže u predviđene spremnike od 5 m3, koji su postavljeni u neposrednoj blizini spremnika za miješani i biorazgradivi komunalni otpad.
Molimo sve korisnike da izneseni glomazni otpad odlože u predviđene spremnik.
Otpad ostavljen ispred zgrade na nepredviđenom mjestu i otpad iznesen nakon prolaska našeg vozila neće se naknadno uzimati.
Hvala na razumijevanju i suradnji!

EKO MOSLAVINA d.o.o.