Prezentacija „iProračuna“ u PUNK-u

Grad Kutina je u suradnji sa tvrtkom Libusoft cicom d.o.o. krenuo u ostvarivanje projekta „iProračun“ sa ciljem povećanja transparentnosti proračunskog procesa i približavanja proračuna što većem broju zainteresiranih dionika. Prvi rezultati biti će vidljivi na javnoj  prezentaciji na koju se pozivaju svi građani. Svojim aktivnim sudjelovanjem građani će  pružiti povratnu informaciju o do sada učinjenom i eventualnim primjedbama i prijedlozima pomoći  u unapređenju samog projekta.

 Prezentacija projekta „iProračun“ Grada Kutine održat će se u utorak, 10. rujna 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora,  Ulica Hrvatskih branitelja 2, Kutina.