Izgradnja vodovoda na Ribnjači i u Moslavačkoj Slatini

U ulici Ribnjača i naselju Moslavačka Slatina na području Grada Popovače u tijeku su radovi na izgradnji distributivnog vodovoda i hidrantske mreže – 3. faza u dužini od 1117 metara.
Radovi su to koje je Grad Popovača prijavio na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini raspisanog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Sukladno tome ministarstvo je Gradu Popovači odobrilo sredstva za sufinanciranje projekta ‘Izgradnja distributivnog vodovoda i hidrantske mreže ulice Ribnjača i naselja Moslavačka Slatina – 3. faza u iznosu od 262.000,00 kuna. Preostali iznos od 358.981,86 kuna osiguran je proračunom Grada Popovače.
„Provedbom ovog projekta omogućit će se priključak na vodu za dio mještana Moslavačke Slatine do onog mjesta gdje je položen ulični cjevovod. 4. faza, a ujedno i završetak ovog projekta, planira se u proljeće 2020. godine kojom će biti obuhvaćeno cijelo naselje Moslavačka Slatina i odvojci u Moslavačkoj Slatini. Realizacijom ovog projekta Grad Popovača će biti u potpunosti prekriven vodovodnom mrežom” – poručio je gradonačelnik Mišković koji je obišao radove.