Asfaltiranja na području Grada Kutine

U tijeku je pojačano održavanje županijskih cesta i nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine.
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine radovima obuhvaća dionice i lokacije:
Gojlo – Malo Vukovje u dužini 1370 m, u vrijednosti radova od 900,000 kn.
Brinjani -Šartovac u dužini od 800 m u vrijednost od 402.000,00 kn,
Repušnica, odvojak Vinogradske ulice dužine 200 m u vrijednost 90.000,00 kn,
Kutina – Ivanićgradska ulica, dužine 250 m vrijednost 87.000,00 kn,
Parkiralište MO Ilova iza doma, površina 800 m2, vrijednost 72.000,00kn,
parkiralište MO Šartovac ispred doma, površina 240 m2 vrijednost 30.000,00 kn,
Stupovača Voćarska ulica dužine 270 m, 180.000,00kn,

Kutinska Slatina, Lovrakova ulica, dužine 1100 m, vrijednost 480.000,00kn,
Husain – Staro brdo, dužine 80 m, vrijednost 30.000,00kn

Kutina S.Radića, dužine 1100, vrijednost 800.000,00kn.