Turistički razvoj regionalnog parka Moslavačka gora

Grad Kutina zajedno s Turističkom zajednicom grada Kutine i partnerima planira izradu projekta turističkog razvoja Regionalnog parka Moslavačka gora. Moslavačka gora, prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije, sa svojom geološkom raznolikošću predstavlja značajan prirodni čimbenik na kojem se temelje biološka, kulturna i krajobrazna raznolikost koje predstavljaju značajne potencijale za razvoj znanstveno-edukativnog turizma (geoturizma) kao specifične ponude regionalnog parka. 
 

Zbog slikovitog odnosa poljoprivredno-šumskih površina, velike georaznolikosti, raznolikosti šumskih vrsta, očuvanih potočnih dolina i travnjaka s brojnim i raznolikim biljnim i životinjskim vrstama, kulturno-povijesne i tradicijske baštine, kao i brojnim stazama i putevima Moslavačka gora predstavlja važno ekološko uporište i izletište u blizini naseljenog prostora pogodno za razvoj svih vidova rekreacije i turizma. Zaštita u kategoriji „regionalni park“ omogućava očuvanje navedenih vrijednosti Moslavačke gore i otvora novu perspektivu za održivi razvoj. 
Kako su iz Turističke Zajednice Grada Kutine istaknuli, za kvalitetnu pripremu projekta oformljen je projektni tim koji čine stručnjaci iz područja geologije, arheologije, biologije, zaštite prirode, turizma i predstavnici relevantnih ustanova koji su obišli predmetno područje.