Javni radovi u tijeku

Drugu godinu zaredom Grad Kutina u suradnji s HZZ-om PU Kutina provodi Program javnih radova na revitalizaciji javnih površina. Ovim projektom Grad Kutina uposlio je 12 osoba koje imaju priliku raditi poslove na javnim površinama na razdoblje od šest mjeseci. Nakon provedenog javnog natječaja ugovor o javnom radu potpisalo je 12 kandidata od pristiglih 16 prijava. Naime, dvoje kandidata nije udovoljilo uvjete HZZ-a, dok je dio kandidata u međuvremenu pronašao posao. Manji broj pristiglih prijava u odnosu na prethodnu godinu u skladu je sa manjim brojem radno sposobnih građana koji se nalaze u evidenciji Zavoda. Radi se o osobama koje su teško zapošljive, koje uglavnom dolaze iz ruralnih dijelova našeg Grada i koje će pridonijeti da Grad Kutina nakon završetka javnih radova izgleda još ljepše i uređenije.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije za svih 12 osoba na način da će radnici ostvariti minimalnu plaći i putne troškove, a Grad Kutina će snositi trošak pripadajućih prava iz kolektivnog ugovora te će se pobrinuti za radne uvjete i nabavu opreme za rad.  Ovo je prihvatljiva opcija i za grad Kutinu i za radnike koji će sljedećih pola godine (od srpnja do prosinca) raditi na revitalizaciji javnih površina zapošljavanjem kroz gradske ustanove i tvrtke, Komunalne servise, Dječji vrtić, Sportski centar, Knjižnicu i čitaonicu, te POU Kutina