Zahtjev Petrokemije d.d. za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je na svojim službenim stranicama ( www. mzoe.hr ) informaciju o zahtjevu operatera Petrokemije d.d. za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi navedenoga otvoreno je u razdoblju od 06.05. do 06.06.2019.

Svoje primjedbe i prijedloge javnost može dostaviti elektronički na pisarnica@mzoe.hr ili na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s pozivom na Klasu informacije Ministarstva ( KLASA : UP/I 351-03/17-02/87 )