Proračun SMŽ u malom

Župan Ivo Žinić javnosti je predstavio brošuru „Proračun u malom 2019.“.
Sisačko-moslavačka županija uobičajenom i transparentnom praksom objave „Proračuna u malom“ u jednostavnom i prihvatljivom obliku želi obrazložiti prihode i rashode te projekte koji se žele ostvariti. „Proračun u malom“ sastoji se od prikaza proračunskih prihoda i primitaka te plana rashoda i izdataka uz pojašnjenje samog proračuna, zatim ulaganja kroz upravne odjele i njihove programe, projekte i aktivnosti kojima se želi postići ravnomjerni razvoj županije. Dokaz napretku i želji za ravnomjernim razvojem pokazuje i činjenica kako je Sisačko-moslavačka županija nositelj provedbe odnosno sudjelovanja u financiranju niza kapitalnih i tekućih aktivnosti u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi te drugim područjima iz svoje nadležnosti što i ujedno pokazuje ovogodišnji proračun u malom.