Energetska obnova škola u Voloderu, Osekovu i u Donjoj i Gornjoj Gračenici

Župan Ivo Žinić u Sisku, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije s gradonačelnikom Popovače Josipom Miškovićem potpisao je Ugovor vezan za energetsku obnovu školskih zgrada na području Grada Popovače. Potpisani su ugovori o sufinanciranju za Područnu školu Donja Gračenica, Područnu školu Gornja Gračenica, Područnu školu Voloder i Područnu školu Osekovo. Ukupna investicija u ove četiri područne škole je oko 7 milijuna kuna. Županija mora osigurati vlastitih 2,7 milijuna kuna, od čega će Grad osigurati gotovo 1 milijun kuna. Točni iznosi znat će se kad se realizira postupak javne nabave.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira energetsku obnovu zgrada sa 60% iznosa. Županija dio svog sufinanciranja osigurava kroz Fond za sufinanciranje EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a dio kroz sufinanciranje gradova i općina na čijem se području škole nalaze.