Udruga stočara i ratara obilježila 20. obljetnicu djelovanja

Udruga stočara i ratara ‘Seosko gospodarstvo’ Popovača uz redovnu je godišnju skupštinu obilježila i 20. obljetnicu uspješnog rada.

„Tijekom proteklih 20 godina rada udruga je zabilježila zapažene rezultate. Pet puta bili smo samostalni organizatori Županijske izložbe stoke, tri puta domaćini Županijskog natjecanja orača, organizirali edukacijska putovanja u Sloveniju i Austriju, posjetili mnogobrojne farme i tvornice stočne hrane, sudjelovali na brojnim manifestacijma i sajmovima u zemlji i inozemstvu. Ustrajnim aktivnostima udruga se pozicionirala kao važan subjekt ne samo na području Grada Popovače već i Sisačko- moslavačke županije u cjelini”- podsjetio je predsjednik Udruge Petar Cvetko.
Pored Izvješća o radu u prošloj godini, članovi Udruge stočara i ratara ‘SE-GO’ na skupštini su usvojili i Plan rada za 2019. godinu kojim je, među ostalim aktivnostima, predviđeno održavanje različitih edukacijskih predavanja tijekom zimskih mjeseci, edukacije o označavanju domaćih životinja u suradnji sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom. Kao suorganizator manifestacije, Udruga će se aktivno uključiti u organizaciju ovogodišnje Izložbe stoke u Popovači.
Na ovom značajnom jubileju Udruzi su čestitke pored ostalih gostiju na skupštini izrazili gradonačelnik Josip Mišković, zamjenik sisačko- moslavačkog župana Roman Rosavec kao i zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir.