Kako pokrenuti start-up

SI-MO-RA, Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“:
Pokretanje start-upova
koja će se održati 29. – 31.01.2019. u Sisku, Rimska 28
u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA
s početkom u 9:00 sati.

SIMORA POZIV