Javni poziv za sufinanciranje sportskih udruga Popovače

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače objavila je Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu.
U Proračunu Grada Popovače za 2019. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Popovače za sufinanciranje programa u području sporta u 2019. godini iznosi 741.000,00 kuna, a za Tekuće donacije sportskim društvima te za Kapitalne donacije sportskim društvima.
Zajednica sportskih udruga Grada Popovače poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Popovače, članice Zajednice, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Popovače za 2019. godinu.
Sve dodatne informacije i potrebni dokumenti mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Grada Popovače OVDJE