Gradsko vijeće Kutine, bez zamjenice gradonačelnika

Gradsko vijeće Kutine svoju je prvu sjednicu u 2019. godini započelo bez zamjenice gradonačelnika Sonje Repić.


Iako se neslužbeno moglo čuti da je zamjenica gradonačelnika dala ostavku, ostavka je službeno potvrđena na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća tijekom Aktualnog sata kao odgovor na vijećničko pitanje Jure Nikšića (HSU) kojega je zanimalo zašto je zamjenica gradonačelnika dala ostavku. Odgovor je dao gradonačelnik Kutine Zlatko Babić:
„Moja zamjenica dala je neopozivu ostavku, a kao obrazloženje je navela osobne razloge i druge poslove s kojima je trenutno opterećena. Zahvaljujem joj na suradnji koja je bila više nego korektna. Ona je dala velik doprinos radu Koalicije i doprinijela je našoj pobjedi na prošlim izborima. Kao zamjenica gradonačelnika bila je aktivna u brojnim odborima i društvenom životu, a uvjeren sam da će i dalje biti aktivna“, rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.
 


Vijeće je na jučerašnjoj sjednici usvojilo prijedlog plana rada Gradskog vijeća za 2019. godinu s ciljem, kako je navela pročelnica Službe općih poslova Martina Vazdar, jasnog i pravovremenog plana razmatranja i rješavanja pitanja od interesa za Grad Kutinu. Usvojen je i prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka. Sukladno zakonu na godišnjoj razini za političke se stranke iz gradskog proračuna ukupno se izdvaja 90.000 kn. Usvojen je prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Tako će paušalni porez po krevetu iznositi 150 kn što je i najniži zakonom propisani iznos. Pročelnik za financije Ivan Crnac vijećnicima je prezentirao zaključak o otpisu nenaplaćenih potraživanja u visini od cca 2 mln kn trgovačkim društvima koja više ne postoje odnosno koja su brisana iz sudskog registra, kao i kod zastare potraživanja, a riječ je o dugovima za komunalnu naknadu, poreze na tvrtke, korištenje javnih površina, naknadu za uređenje voda i spomeničkoj renti. Vijećnike je zanimalo o kojim je tvrtkama riječ, no pročelnik je rekao da informacija nije u materijalima zbog zaštite osobnih podataka. Dodao je da ukoliko vijećnici to žele mogu dobiti informaciju osobno u Odjelu za financije.Najduža rasprava vodila se o aktualnoj temi nove uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, o čemu su izvijestili pročelnik za komunalno gospodarstvo Grada Kutine Eduard Gelešić i direktorica Eko Moslavine d.o.o. Adriana Cvrtila. Većina vijećnika uključila se u raspravu o iskustvima građana oko novog načina prikupljanju otpada.


Kako je rekao vijećnik HSS-a Dragutin Vagner najviše je problema prisutno kod stanara u zgradama, a puno manje kod onih koji stanuju u kućama. Ravnateljica Adriana Cvrtila upoznata je sa svim problemima i kako je rekla tvrtka svakodnevno radi na njihovom rješavanju.  Zaključila je kako tvrtka iz dana u dan kroz razne vidove educira građane, te kako će tako nastaviti i dalje jer riječ je o procesu za koji treba vremena. Za svoj rad dobila je pohvale vijećnika koji su iskazali razumijevanje da se radi o zahtjevnom procesu i nezahvalnim financijskim okolnostima u kojima je zatečena ova tvrtka.


 Veća rasprava povela se i oko Razvojne agencije MRAV koja je postala trgovačko društvo odlukom većine u vijeću, te će dobiti Nadzorni odbor od 3 člana. Dosad je, kako je izvijestio pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić, Agencijom upravljao direktor i Skupština odnosno gradonačelnik, te smatra poželjnim uspostavljanje Nadzornog odbora nad RA MRAV.
HSLS se izjasnio za potrebu uspostave Nadzornog odbora čije će naknade biti minorne, kako je rekao Miroslav Šnjarić, jer 15.000 kn godišnje nije ništa u usporedbi s mogućnošću izbjegavanja pogrešaka koje se mogu dogoditi upravljanjem Razvojnom Agencijom i dovesti do problema s revizijom kakav, kao što ističe Šnjarić, grad trenutno ima iz razdoblja bivše vlasti. Darko Kousek (SDP) u principu nema ništa protiv uspostave Nadzornog odbora, no dodaje kako bi on trebao biti  stručan i raditi za simboličnu naknadu od 1 kune.

Nezavisna vijećnica Irena Vdović smatra da je Nadzorni odbor uz gradonačelnika i direktora nepotreban: „Jasno nam je da Nadzorni trebaju postojati u tvrtkama gdje je Grad u suvlasništvu, ali u tvrtkama u vlasništvu grada kao što su Komunalni servisi i RA MRAV su suvišni. Kažete da je revizija to spominjala, no ne znamo da je ona i savjetovala potrebu za osnivanjem nadzornog odbora. Smatramo da su gradonačelnik i Skupština dovoljni“, ističe Vdović.  
 

Gradonačelnik Zlatko Babić ne vidi problem u uspostavi Nadzornog odbora, već to smatra podjelom odgovornosti koja je dobrodošla i koja može samo doprinijeti transparentnom radu ove Agencije kao svojevrstan tampon između gradonačelnika i direktora kojega je on postavio.


Tko će biti članovi nadzornog odbora RA MRAV, te koje će oni stručne reference imati još se ne zna. Ono što se zna je da će predsjednik Nadzornog odbora u toj agenciji imati mjesečnu naknadu od 500 kn, dok će dva člana primati naknadu od 300 kn.