Razvoj gospodarstva je prioritet

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić u razgovoru za Moslavački list u sklopu Dana grada rezimira situaciju u gradu Kutini, najavljuje projekte u 2019. godini i izdvaja prioritete koji će obilježiti njegov rad u narednom razdoblju.


U drugoj ste godini mandata. Kako biste okarakterizirali cjelokupno dosadašnje razdoblje?

Iza mojih suradnika i mene je doista jedno izazovno razdoblje kojem su prethodili neizvjesni izbori. Na izborima smo ja i moja koalicija pobijedili i preuzeli odgovornost za upravljanje Kutinom kako bismo ispunili očekivanja građana i opravdali njihovo povjerenje. Moram napomenuti da stanje koje sam zatekao nije pružalo razlog za optimizam, iako sam i prije izbora pretpostavljao sličnu situaciju, međutim, tijekom posljednjih godinu dana uspjeli smo stabilizirati grad i potpuno se posvetiti razvoju. Prije svega, najveći izazov je bilo financijsko stanje grada te poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu grada, kao i razina realizacije projekata koji su najavljivani, a nisu bili na zadovoljavajućem stupnju pripreme. No, uspjeli smo stabilizirati situaciju, realizirati započete projekte i okrenuti se razvojnim mjerama. Građani Kutine dali su meni i koalicijskim partnerima povjerenje na temelju našeg predizbornog programa te je jasno da ćemo nastojati realizirati sve što je bilo navedeno u programu. Moj zadatak kao gradonačelnika nije zadržavati postojeće stanje i biti zadovoljan onime što smo naslijedili, već pokrenuti gospodarstvo, stvoriti uvjete pozitivne poduzetničke aktivnosti, potaknuti mlade da ostanu u svom gradu i znanja stečena u obrazovanju primijene za svoju dobrobit. Gospodarska obnova mi je prioritet i nastojat ću ostvariti zacrtane ciljeve povećanja zaposlenosti, veće prosječne plaće i postići standard u Gradu koji će biti preokret u trenutnoj demografskoj slici. Iako cijenim i kulturni i sportski i društveni život u Gradu, on će u mom mandatu biti oblikovan u skladu sa mogućnostima i stanjem gospodarstva, pri čemu će razina financiranja ostati ista dok se ne ostvare značajniji iskoraci na gospodarskom planu. Želimo omogućiti i povećanje zdravstvenog standarda u Kutini prvenstveno kvalitetnijim radom Hitne pomoći i osiguranjem više specijalističkih pregleda. Također, želimo nastaviti pripremu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u zgradi Doma zdravlja Kutina, no prioritet u narednom razdoblju će biti investicije kojima se stvaraju uvjeti za dolazak potencijalnih investitora sa ciljem povećanja zaposlenosti u Kutini.

 

Kakva je suradnja unutar vaše Koalicije, suradnja s oporbenim strankama i kako ocjenjujete rad Gradskog vijeća?

Suradnja unutar Koalicije je dobra. Naravno ona je veća od one koja je bila prije izbora, ali svi članovi su ravnopravni. O svim bitnim i važnim pitanjima raspravljamo i pokušavamo donijeti konsenzus. Kao gradonačelnik, pokušavam uvažiti mišljenje svih i moje odluke se i temelju na konsenzusu koji sam spomenuo. Podrška moje stranke je važna, ali ne umanjujem podršku svojih koalicijskih partnera. Rad Gradskog vijeća ocjenjujem dobro. Smatram da je za uspješan rad Gradskog vijećanužno definirati glavne ciljeve lokalne zajednice i zastupati zahtjeve irješavanje bitnih pitanja iste, što ovo Gradsko vijeće i čini.

U prošlom razdoblju donijeli ste odluku o prodaji Malog Lošinja, koju neki građani ne mogu preboljeti. U kojoj je fazi taj proces sada?

Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina su potpisali sporazum o provedbi zajedničkog postupka javne prodaje imovine u Malom Lošinju.Nakon provedenog javnog natječaja za prodaju istoga, pristigle su dvije ponude, te su  sve tri jedinice lokalne samouprave na svojim gradskim vijećima, odnosno općinskom vijeću donijele istovjetne Odluke  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Koncem listopada ove godine, zadnju Odluku je donijelo gradsko vijeće Grada Popovače,  pri čemu se čekalo da se sve Odluke objedine i da se iste pošalju svim ponuditeljima. Nakon isteka roka žalbe pristupit će se zajedničkom sklapanju ugovora, pri čemu se potpisivanje i realizacija istoga očekuje do konca ove godine. Ono što nas dalje očekuje je pitanje ulaganja od prodaje imovine u Malom Lošinju. Od prodaje Grad Kutina očekuje blizu 9  milijuna kuna, te je namjera da se ista sredstva ulože u određeni kapitalni projekt ili projekte koji će biti od interesa i važnosti građana Grada Kutine o kojima će u konačnici odlučiti Gradsko vijeće.

Jesu li projekti energetske obnove škola i vrtića pri kraju i kakvi su daljnji planovi po pitanju ulaganja u škole i vrtiće?

Veliki projekt energetske obnove škola i vrtića na području grada vrijedan je 15 milijuna kuna, od čega je 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU, 3 milijuna kuna će izdvojiti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, dok će 5 milijuna kuna će biti osigurano iz gradskog proračuna odnosno kredita. Energetskom obnovom ovih ustanova dobit ćemo visoki standard boravka naše djece, učitelja i odgajatelja što je osnovni cilj ovog projekta, uz energetsku uštedu, jer se u neke od tih zgrada nije ulagalo od kada su izgrađene. Provedba energetske obnove Osnovne škole Stjepana Kefelje, Mate Lovraka (istočna i zapadna zgrada), Banova Jaruga i dječjeg vrtića Neven završava u ožujku 2019. Sklopili smo i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu dječjeg vrtića Maslačak te je pokrenuta provedba projekta sa planiranim završetkom 2020. godine. Projektna vrijednost obnove Dječjeg vrtića Kutina objekta „Maslačak“ je procijenjena na 4.3 mln kn, a prošli smo i na još jednom natječaju za poboljšanje materijalnih uvjeta kroz koji planiramo izgraditi novo igralište u DV“Neven“ i DV“Maslačak“, nabaviti dodatne sprave, te promijeniti podove u dvorani u vrijednosti od 1,1 mln kn. U planu imamo izgradnju novog Dječjeg vrtića u Kutini temeljem dobivenog natječaja za izradu projektne dokumentacije čime bi se riješio problem liste čekanja, a grupe u postojećim dječjim vrtićima bile bi na razini propisanog standarda.  Ako uzmemo u obzir da u Kutini posljednjih desetaka godina nije ulagano u poboljšanje kvalitete boravka u dječjim vrtićima, onda se može zaključiti da su ovo značajna ulaganja. Podsjećam da je zadnji dječji vrtić u Kutini izgrađen 1979., te da je vrijeme da Kutina dobije vrtić koji će odgovarati  pedagoškom standardu. Doprinijet ćemo time kvaliteti života jer sva naša ulaganja u vrtiće i škole idu u smjeru osiguravanja uvjeta da mlade obitelji ostanu u Kutini kako bi ovdje formirali svoju obitelj uz sigurno odrastanje svoje djece.

 

Prošloga tjedna održana je javna rasprava o proračunu za 2019. godinu. Što su njegove glavne karakteristike?

Ovim proračunom cilj nam je nastaviti započete projekte, i naravno pripremati nove na kojima se već radi. Veći dio projekata ovisi o suglasnosti za dobivanje sredstava iz EU fondova. Buduće razdoblje obilježit će projekt Aglomeracije kojim ćemo osigurati vodoopskrbu i sustav odvodnje u gradu Kutini. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 400 mln kn i tu će biti potrebna sredstva Grada Kutine i Moslavine d.o.o.  Što se tiče zgrade na trgu dr. Franje Tuđmana izradit ćemo izvedbeni projekt za izgradnju zgrade za koju završavamo pristupnu cestu, a imat ćemo i idejno rješenje za novi most preko Kutinice. Oko 10 mln kn planiramo uložiti za sanaciju cesta, a oko 20 mln kn za izgradnju sortirnice, reciklažnog dvorišta i kompostarnice i tu također očekujemo suglasnost i odobrenje od Fonda za zaštitu okoliša. Gospodarstvo nam je prioritet, tako da su aktivnosti u poduzetničkim zonama i industrijsko logističkoj zoni vrlo bitne jer su one i uvjet za dolazak investitora.  Tu će svakako trebati intenzivirati razgovore s potencijalnim investitorima na svim mogućim razinama i to stavljam na prvo mjesto.  Od novina u 2019. mogu najaviti i uspostavljanje potpune gradske riznice u koju će se uvrstiti osnovne škole, stvaranje uvjeta za privlačenje investicija, maksimalno korištenje EU sredstava, nastavak digitalizacije gradske uprave, refinanciranje postojećih kredita kako bi smanjili trošak kamata, te osiguranje rada udrugama civilnog društva u primjerenim uredskim prostorima.

Koje biste projekte izdvojili kao kapitalne u narednom razdoblju?

Budući da sam kao prioritet istaknuo razvoj gospodarstva mi smo u razdoblju koje slijedi aktivno pristupili realizaciji preduvjeta za izgradnju infrastrukture u Industrijsko logističkoj zoni veličine 120 ha u vlasništvu grada koja će biti u središtu naših nastojanja za gospodarskom revitalizacijom. Plan je osposobiti jedan veliki prostor i opremiti ga u potpunosti s potrebnom komunalnom infrastrukturom, obzirom da je to područje u blizini državne ceste D45 koja vodi prema državnoj granici sa Mađarskom, izlaza na autocestu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac te industrijsko željezničkog kolosijeka, te željezničke pruge na međunarodnom prometnom koridoru. S obzirom na taj povoljan geoprometni položaj koji Kutina ima i na činjenicu da su zemljište u 100% vlasništvu Grada, očekujemo da će ova zona dati jedan veliki poticaj u gospodarskom razvoju Kutine. Uz to, nastavili smo prethodno obustavljenu izgradnju magistralne vodovodne mreže projektnog naziva Aglomeracija Kutina. Kao što sam već rekao, u planu je izgradnja nove zgrade za branitelje na Trgu dr. Franje Tuđmana, a riječ je o višenamjenskoj zgradi u čijem prizemlju će se nalaziti poslovni prostori, dok će na katovima biti 20 stanova za branitelje HRVI koji su već duže vrijeme na listi čekanja za stambeno zbrinjavanje. Taj dio zgrade financirat će Ministarstvo branitelja. Dio zgrade koji je namijenjen za društvene aktivnosti prenamijenit će se za stanove, dakle 6 stanova po POS modelu, dok bi u vlasništvu Grada Kutine bila višenamjenska multifunkcionalna dvorana u samom središtu zgrade. Od ostalih kapitalnih projekata u narednoj godini izdvojio bih energetsku obnova zgrade gradske uprave i vrtića Maslačak, izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnju novog mosta na trgu dr. Franje Tuđmana, pješačko biciklističke staze sjevera Kutine do Kutinske Slatine, te projektiranje i izgradnju II i III faze južne obilaznice Grada Kutine. Sve projekte usmjeravamo kako bismo stvorili zadovoljstvo građana životom u ovom gradu.

 

Kutina ima puno udruga koje su vrlo aktivne. Kakva je vaša suradnja s njima i hoćete li podupirati rad u društvenom životu i civilnom društvu?

Na području Grada Kutine registrirano je preko 150 udruga. Športske udruge financiraju se putem Zajednice sportskih udruga Grada Kutine, KUD-ovi se financiraju preko Saveza KUD-ova Grada Kutine, a preostale udruge se financiraju putem programa koji se odabiru na javnom pozivu.  Neke udruge rade više, neke manje, što ovisi prije svega o članovima udruga i njihovim čelnim ljudima. Suradnja je vrlo dobra i sve ću učiniti da takva bude i ubuduće.  Od kada obnašam funkciju gradonačelnika upoznao sam manje-više sve predsjednike udruga i upoznao njihov rad. Kroz rad s našim udrugama postigli smo da neke udruge zapošljavaju desetak i više osoba, kao što su Udruga OSI i Zaklada Sandra Stojić. Kao i do sada, rad udruga pratit ćemo kroz izdvajanje sredstava za njihov rad i njihove programe. Po donošenju proračuna za 2019. godine sukladno odredbama Zakonu o udrugama nadležni upravni odjel raspisat će javni poziv za financiranje programa u 2019. godini na kojem će se odabrati programi udruga koje će Grad Kutina financirati sljedeće godine.

 

U Petrokemiji je došlo do promjene vlasnika i jedan dugačak proces je okončan. Novi predsjednik Uprave je vaš bivši kolega, Davor Žmegač. Što očekujete u razdoblju koje slijedi u najvećoj kutinskoj tvrtci koja je i žila kucavica cijeloga grada?

Na indirektan ili direktan način sa 30% učešća Petrokemija daje izvor u proračun Grada Kutine tako da su društveni, kulturni i gospodarski život grada Kutine i cijele Sisačko-moslavačke županije nezamislivi bez Petrokemije. Veseli nas što sadašnja Vlada zajedno s Upravom Petrokemije, Nadzornim odborom i njenim sindikatom kao partnerom u pregovorima, nastoji naći pozitivno, konačno i na kraju krajeva, trajno rješenje, da Petrokemija ostane prije svega na istoj razini proizvodnje koja je sada i koja garantira nastavak razvoja cijele Kutine. Sigurno će ostati zabilježeno u povijesti Petrokemije da je Vlada premijera Plenkovića prva koja je nastojala, a nadam se i riješila problematično stanje poslovanja kroz pronalazak kvalitetnog vlasnika.

Studeni je mjesec obilježavanja Dana grada. Što biste poručili građanima Kutine?

U ovim danima imao priliku i dužni smo istaknuti sve ono što je dosad učinjeno i što još treba napraviti kako bi se u našem kraju lijepo živjelo. Od kako sam preuzeo dužnost gradonačelnika nastojim provesti do kraja već započete projekte i osmisliti nove, osobito vezane za razvoj gospodarstva i izgradnju komunalne infrastrukture. Raznim poticajima nastojimo oživjeti gospodarstvo i socijalnim programom dati potporu onim najugroženijima. Ozbiljno se radi na popunjavanju Poduzetničke  zone, koja će izgradnjom poslovnih pogona omogućiti nova zapošljavanja. Isto tako potičemo njegovanje kulture i tradicije, posebno vezano za razvoj turizma u ovom našem lijepom kraju.  Na nama je da u tome ustrajemo, da svoje sposobnosti i ljubav prema Kutini pretočimo u djela, za dobrobit svakog pojedinca. Koristim ovu priliku i da svim čitateljima Moslavačkog lista čestitam Dan grada Kutine.