I Popovača donijela odluku o prodaji svog udjela u odmaralištu na Malom Lošinju

16. sjednica GV Popovača

Na jučer održanoj sjednici gradski su vijećnici usvojili Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna.

Situaciju u proračunu gradonačelnik ocijenjuje dobrom, a zahvaljujući, prije svega, novom modelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, temeljem kojeg su ostvarena značajna sredstva Fiskalnog izravnanja državnog proračuna od poreza i prireza za dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. Riječ je o, pojasnio je Mišković, puno izdašnijoj državnoj potpori od dosadašnjih kompenzacijskih mjera, pa je tako Grad Popovača od ovih sredstava do sredine rujna uprihodovao čak 9,5 milijuna kuna. Kako je dodao gradonačelnik, realizirana je i podrška niza projekata Grada Popovače iz domaćih i EU fondova, tako da je realizacija planiranih prihoda u prvoj polovici 2018. uvelike veća nego li u istom periodu protekle godine. „Realno je očekivati da će ostvarenje Proračuna Grada Popovače ove godine biti daleko bliže planiranom iznosu nego li je to bilo ranijih godina”- konstatirao je gradonačelnik Mišković.

Vijećnici Grada Popovače na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća donijeli su i Odluku o izboru ponuditelja u predmetu prodaje nekretnina u k.o. Mali Lošinj. Na javni Natječaj za prodaju nekadašnjeg Odmarališta Petrokemije u Malom Lošinju pristigle su dvije ponude među kojima je viša ona tvrtke FIL-ADRIA TURIST d.o.o., iz Zagreba u iznosu od 14.120.000,00 kuna. „Tri jedinice lokane samouprave, Kutina, Velika Ludina i Popovača su u kontinuitetu dogovarale prodaju Malog Lošinja i to je jedini način da se ta nekretnina privede svrsi i da ne stoji ovako neiskorištena”- naglasio je gradonačelnik te dodao kako će dio sredstava ostvarenih od prodaje ove nekretnine koja pripadaju Popovači sukladno udjelima u suvlasništvu, oko tri milijuna kuna, Grad usmjeriti u kupnju zemljišta za proširenje groblja Popovača, Moslavačka Slatina te dio nekretnina vezanih za Zonu Mišička.

Na 16. su sjednici usvojene i IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača, a vijećnici su prihvatili i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2017./2018.g. te Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019. i Kurikulum Dječjeg vrtića Popovača koje su im predstavile ravnateljica vrtića Jasna Nociar i pedagoginja Marija Ginder.
Vijećnici su donijeli i Odluku o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, a na Aktualnom satu izraženo je niz pitanja i potreba iz komunalnog područja kao što su: sanacija poljskih puteva, mosta između Belavine i Osekova kako bi se osigurao prolazak poljoprivrednih vozila i strojeva, uređenje nogometnog igrališta u Voloderu, nastavak proširenja Gospodarsko- proizvodne zone Mišička, snažniji nadzor nad grobljima u cilju sprečavanja krađa, potpuno preuzimanje poslova održavanja i uređenja zelenih površina od strane Komunalnih servisa, mogućnost regulacije prometa tijekom sajmenog dana, sanacija Ulice Varoš u Strušcu, Jelengradske te ceste Ribnjača- Moslavačka Slatina, izgradnja nadstrešnice na tribinama NK Moslavac u Popovači, postavljanje autobusnih kućica u Potoku. Aktualizirano je i pitanje o očekivanom početku rada Reciklažnog dvorišta u Popovači. Kako je odgovorio gradonačelnik, radovi na izgradnji i opremanju Reciklažnog dvorišta kao i pristupne ceste i pripadajućeg parkirališta u potpunosti su završeni, a 19. listopada dobivena je i uporabna dozvola. „Kako je predviđeno definiranim postupkom, preostaje još samo upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta nakon čega ono može krenuti s radom”- zaključio je gradonačelnik Josip Mišković.