Novi kontejneri sa otpadomjerima u stambenim zgradama

  Eko Moslavina je započela zamjeno starih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada u stambenim zgradama sa novima koji su opremljeni otpadomjerima. Jedna je to od novina koju određuje Uredba Vlade RH o zbrinjavanju komunalnog otpada koja stupa na snagu 1. studenog.

VIDEO: Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavina o novim kontejnerima sa otpadomjerima i uvođenju novog sustava prikupljanja otpada u skladu sa Uredbom Vlade RH koja stupa na snagu 1. studenog.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine podsjetila je na najvažnije novine koje je pred građane i komunalne tvrtke postavila Uredba.

Adrijana CVRTILA

Novi kontejneri sa otpadomjerima u stambenim zgradama omogućit će ispunjavanje obaveze iz Uredbe koja određuje da građani moraju platiti uslugu odvoza prema stvarno predanoj količini komunalnog otpada.

 Adrijan CVRTILA

Kontejneri s pripadajućim otpadomjerima se otvaraju putem beskontaktne kartice. Trenutno će otpadomjeri biti „otključani“, tj. korisnici će moći odlagati otpad bez upotrebe kartice. Kada dostavimo beskontaktne kartice korisnicima, spremnike ćemo „zaključati“ te će se istima pristupati samo putem predmetnih kartica, rekla je direktorica Eko Moslavine.

Sve što trebate znati o otpadomjerima 

Za potpunu implementaciju novog sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina procjijenjeno je kako su potrebna ulaganja u visini 7 mil. kn. Dio nove opreme za tzv. reciklabilni otpad sufinancira se iz Fonda za zaštitu okoliša.

Nove kontejnere sa otpadomjerima Fond nije sufinacirao jer je riječ o opremi za mješani komunalni otpad. Tako su za nabavu kontejnerea, polupodzemnih spremnika i čipitianje uložena znatna sredstva.

 Adrijana CVRTILA

Direktorica Eko Moslavina ističe kako je za uspješno uvođenje novog sustava prikupljanja otpada važno i sudjelovanje građana. Tako su otpadomjeri na kontejnerima zajednički izabrani kao najbolje rješenje na Kvartovskim razgovorima Eko Moslavine sa građanima pa direktorica Eko Moslavine poziva građane sa područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina i dalje na suradnju kako bi usluga bila što kvalitetnija te tako svi zajedno dali doprinos zaštiti okoliša i prirode.