Od 1. studenog novi sustav zbrinjavanja komunalnog otpada

Što to znači za građane, korisnike usluge i zašto se mora ispuniti Izjava o načinu korištenja usluge govorilo se na konferenciji za novinare u Eko Moslavini.

Uredba Vlade RH o zbrinjavanju komunalnog otpada Uredba Vlade RH o zbrinjavanju komunalnog otpada stupa na snagu za tjedan dana, 1. studenog 2018. Uredba donosi niz novina za korisnike usluge i pružatelje usluge odvoza komunalnog otpada pa se tako definira i novi ugovorni odnos korisnika i davatelja usluge. Zbog toga je Eko Moslavina građanima na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velike Ludine poslala Izjavu (Ugovor) o načinu korištenja te javne usluge.

Najčešća pitanja u vezi s Uredbom i novim sustavom zbrinjavanja komunalnog otpada

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine VIDEO: konferencija za novinare 25. listopada 2018.

Direktorica Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila Adrijana Cvrtila na konferenciji za novinare istaknula je kako je možda i najvažnija novina za građane obaveza odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koju određuje Uredba Vlade RH.

Adrijana CVRTILA

Građani mogu izabrati hoće li biorazgradivi otpad odlagati u kompostere ili u kante za biorazgradivi otpad. Grad Kutina, Grad PopovaČa i Općina Velika Ludina za građane će nabavit kante za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada i papira dok će se plastika i dalje odvojeno sakupljati u vrećama. Mješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad odvozit će se jedan put tjedno.

Direktorica Eko Moslavine zamolila je građane da se jasno odrede o načinu sakupljanja biorazgradivog otpada te je istaknula kako je i ispunjavanje izjava oblik suradnje sa Eko Moslavinom u cilju uspješnog uvođenja novog sustava i poboljšanja usluge. „Popunjavanje izjave važno nam je i zbog ažuriranja podataka o korisnicima usluge.“, naglasila je Adrijana Cvrtila.

 Adrijana CVRTILA

Nove obaveze koje je donijela Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom utjecale su i na povećanje troškova, odnosno na promjenu cijene javne usluge odvoza komunalnog otpada. S Izjavom koju trebaju popuniti građani su dobili i novi cjenik odvoza otpada koji će biti primjenjivan od 1. siječnja 2019. godine.

Adrijana CVRTILA

Eko Moslavina će uskoro početi s podjelom kompostera i spremnika za biorazgradivi otpad korisnicima usluge, prema odluci izrečenoj u Izjavi. Eko Moslavina će uskoro postaviti 8 polupodzmenih spremnika (4MKO i 4BKO) u blizini stambenih zgrada na području sve tri JLS, a iduće tjedna u Kutini će u stambenim zgradama započeti i postavljanje otpadomjera na kontejnere za komunalni otpad kako bi se postigla pravedna naplata korištenja usluge prema količini odloženog otpada. „To su bili prijedlozi građana na Kvartovskim razgovorima na kojima smo zajedno s građanima tražili najbolja rješenja za uvođenje novog sustava zbrinjavanja i odvoza komunalnog otpada.“, istaknula je Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine.

Adrijana CVRTILA

Eko Moslavina će građanima koji predaju popunjene Izjave o načinu korištenja usluge odvoza komunalnog otpada odgovoriti u roku od 7 dana.