Tečajevi engleskog i njemačkog u POU Kutina

U Pučkom otvorenom učilištu Kutina, putem Okvirnog sporazuma, potpisanog sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, odobreno je realiziranje usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića.

Jučer su započela predavanja engleskog i njemačkog jezika u prostorijama POU Kutina, koja će pohađati 25 polaznika. Ovo je jedno od vodećih obrazovanja koje djeluje u sklopu našeg grada i putem kojeg se građani Kutine mogu osposobiti kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

Ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Kutina, naručitelja usluga, prisutne je pozdravila Irena Vdović. Ravnateljica POU Kutina Jasminka Molnar zaželjela je polaznicama uspješno učenje i svladavanje stranog jezika, kao doprinos u pronalasku posla i daljnjem radu.