Petrokemija ostvarila gubitak od 176 mil. kn u prvom polugoditšu

Rast cijena prirodnog plina i CO2 najveći teret u poslovanju Petrokemije

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. na sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine razmotrio je i usvojio Izvještaj o poslovanju z a prvo polugodište 2018. godine u kojem je vidljivo kako vanjsko okruženje, financijsko i tržišno, u kojem Društvo djeluje i dalje predstavlja najveći teret u poslovanju ove kutinske kompanije.

Ostvareni prihodi Društva u navedenom razdoblju iznose 923 milijuna kuna, prodaja mineralnih gnojiva ostvarena je na razini od 519 tisuća tona, a osigurane su investicije u iznosu od 38,7 milijuna kuna. Rashodi u izvještajnom razdoblju prelaze iznos ukupnih prihoda za 176 milijuna kuna. Bitno je naglasiti kako faktor rasta cijene prirodnog plina i naknade za CO2 čine 70% ostvarenog gubitka u izvještajnom razdoblju, a u istom razdoblju došlo je i do rasta cijena ostalih značajnih sirovina.

Premda je u odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježena manja količinska prodaja mineralnih gnojiva, vidljiv je pozitivan trend u strukturi prihoda gdje prodaja na domaćem tržištu bilježi porast od 6,4% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u prošloj godini.

Nakon dužeg razdoblja priprema u ljetnom periodu 2018. godine provodi se opsežan dvogodišnji remont postrojenja Petrokemije d.d., kako bi se osigurala tehničko tehnološka kondicija postrojenja za sljedeće razdoblje, a djelomično provele i investicije u modernizaciju i povećanje energetske učinkovitosti.

Dodajmo kako su u vrijeme izrade ovih Izvješća u tijeku aktivnosti u skladu s odlukama Glavne skupštine od 9. srpnja 2018. godine, kojima se definira budući model poslovanja Petrokemije d.d., a dokapitalizacija bi trebala stvoriti preduvjete za uravnotežen model financiranja modernizacije postrojenja i ulaganja u veću učinkovitosti svih procesa u Društvu.

Na jučerašnjoj sjednici Nadzornog odbora, g. Marijan Kuprešak podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Petrokemije d.d. s danom 1.8.2018.